ebeveyn danışmanlığı (2)

ÇOCUK PSİKOTERAPİ SÜRECİ HAKKINDA

Çocuğun yaşadığı duygusal ve davranışsal sorunların üstesinden gelebilmesi için danışma sürecine tüm ailenin katılımı önemlidir. Yaşanan sorun sadece çocuğun sorunu gibi gözükse de tüm ailenin sorunudur ve aileden bağımsız olarak çözülmesi düşünülemez.

Terapimizin ilk seansında anne ve baba ile birlikte görüşülüp,  ailenin problemi tanımlaması beklenir ve çocuğun doğumundan önceki sürecinden başlanarak bilgiler alınır. Bu ilk seansımızda çocuk hiç gelmeyerek sadece aileyle görüşüp tüm detaylı bilgiler alınır, terapist ve aile tüm sormak istediklerini bu seansta sorabilir. Daha sonra gerçekleştirilecek 3 seansta çocuğu ve sorunu derinlemesine anlamayı ve terapistle çocuk arasında güvenli ilişki kurmayı hedeflemektedir.

İlk birkaç seans çocuklar terapiste alışır, onu tanır, odayı keşfederek daha yüzeysel şeylerle ilgilenir. Sonraki birkaç seansta ise çocuk oyunlar üzerinden duygularını ifade etmeye başlar. Minimum 6 seanstan önce terapistin durumu çözümleyebilmesi, çocuğun duygularını yaşadıklarını anlamlandırabilmesi mümkün olmuyor. 6 seans çocukla çalışıp değerlendirme bittikten sonra aileyi tekrar çocuk olmadan davet ediyorum ve süreçle ilgili değerlendirme aile ile paylaşılmaktadır. Bu görüşme terapinin bittiği anlamına gelmiyor, bu seansta aileye bir ara değerlendirme veriliyor.

Normal seanslarımızda terapist çocuk varken, çocuğu terapiye alıyor, aileyle sadece merhabalaşıyor. Dışarıda çocuğu bekletip onunla ilgili şeyleri kapalı kapılar ardında konuşmuyoruz. Ailenin o sırada bana iletmek istediği bir şey olursa çocuğun yanında olmaksızın bana telefon açabilir, mesaj atabilir veya mail yoluyla iletebilirler. Terapistin aileye 7. Seanstan önce geribildirim verebilmesi doğru değil, erken çıkardığımız sonuçlar yanlış olabilir.

Çocuk ve aile danışmanlığının ne kadar süreceği konusunda kesin bilgi vermek mümkün değildir. Ailenin katılımı ve desteği süreci hızlandırmaktadır. Her çocuğun kendi hızı bulunmakta ve bunu hızlandırmak mümkün değildir, oyun terapisinde çocuğun hızıyla çalışıyoruz.

Terapi sonunda çocuğun iç dünyasındaki çatışmaların anlaşılarak problemlerinin çözülmesi, baş etme kapasitesinin güçlendirilmesi, özgüveninin arttırılması, iletişim becerilerinin güçlendirilmesi, kendisiyle ilgili olumlu duygulara sahip olması amaçlanmaktadır.

Çocuk terapi sürecine getirilmeden önce aile çocuğa bu durumu mutlaka açıklamalı, doktora hemşireye, öğretmene vs gidicez  şeklinde açıklamalar yapılmamalı. Çocuğa açıklama yaparken  “evde veya okulda bazen şu…. durumları yaşadığın için oyun terapisine gidiyoruz, oyun terapisi bu durumlara iyi geliyor” şeklinde açıklama yapılabilir.

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapiler çocuğun kendi üzerindeki değişim gücünü çocuğa farkettirir ve çocuğun da katılımıyla tedavi iyiye doğru ilerler. Bilişsel teknikler çocuğun duyguları ve davranışlarını değiştirmede bir gücü olmadığı; bu gücün tamamen ailesine ve çevresine ait olduğu fikrine karşı çıkar. Çocuk düşünceleri, duyguları ve davranışları üzerinde bir kontrol sağlayabilir ve sorunların üstesinden gelebilir.

Akılcı olmayan çeşitli düşünceler ve gerçeğin yanlış anlaşılması tıpkı yetişkinlerde de olduğu gibi çocuklarda da kızgınlık, depresyon ve kaygı oluşturabilir. Örneğin; geceleri kendi başına odasında uyumakta zorlanan bir çocuk, hayallerinde canlandırdığı gerçeküstü zarar verici bir varlıktan korkuyor olabilir. Bu korkusunu yenmesinin yolu gerçekdışı hayalinin yerine daha gerçekçi düşünceleri koymaktan geçer ve bu da ancak bilişsel davranışçı terapi süreciyle mümkün olur.

SANAT TERAPİSİ

Sanat terapisi psikoterapide kelimeler yerine imgelerin, renklerin görsel ve hareket tasarımlarının kullanımıdır, kişinin kendi içindeki duyguları sanatı kullanarak dışarıya vurmasıdır. Sanat terapisi kelimelerden daha güçlü şeyler anlatarak danışanların iyileşmesini sağlar. Sanat Terapisinin dansla, müzikle, kille, çeşitli sanat malzemeleri ile yapılan birçok dalı bulunmaktadır.

  • 4-6 yaş / 7-9 yaş ve 9-11 Yaş Grubu Kaygısı Yüksek Çocuklarla Sanat Terapisi Grup Çalışmaları
  • 4-6 yaş / 7-9 yaş ve 9-11 Yaş Grubu Çocuklarla Sosyal Beceri Geliştirme Sanat Terapisi Grup Çalışmaları
  • 4-6 yaş / 7-9 yaş ve 9-11 Yaş Grubu Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Problemi Olan Çocuklarla Sanat Terapisi Grup Çalışmaları
  • 4-6 yaş / 7-9 yaş ve 9-11 Yaş Grubu Öfke  Problemi Yaşayan Çocuklara  Sanat Terapisi Grup Çalışmaları
  • Yetişkinler ve ergenlerle kaygı, öfke ve duygudurum problemlerine destek bireysel sanat terapisi çalışmaları

OYUN TERAPİSİ

Oyun Terapisi nedir ve oyun terapisinde süreç nasıl işler:

Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocukların oyunu ve oyuncakları kullanarak kendilerini ifade etme gereksinimlerine odaklanan özel bir süreçtir. Oyun, çocuklara duygularını, deneyimlerini ifade etmelerini sağlayarak çocukların anlaşılmasını kolaylaştırır. Çocuklar, oyunlarında davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, korku, ya da hayal kırıklığı gibi duyguları terapistin sağladığı güvenli bir ortamda yeniden canlandırabilirler. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için farklı birçok oyuncak sunulur. Çocukların kendilerini ifade edebilmeleri için sanat, drama ve fantezi içeren oyunlar yoluyla fırsat yaratılır.

 Oyun terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar. Oyun terapisti ise çocuğun ortaya koyduğu oyun dünyasına onunla birlikte girerek, çocuğun oyun dilini konuşur.

Oyun terapi odasında çocuğa hayatının diğer alanlarında karşılaştığından daha fazla özgürlük sağlanır. Terapi seansı boyunca çocuğun her düşünce her duygusu ve nerdeyse her davranışı kabul görür. Çocuk kabul gördüğünü, kendini açabilecek ve sorunları ve korkuları üzerinde çalışabilecek kadar güvenli bir ortamda olduğunu hissetsin diye terapi odasında özgürlük gereklidir. Oyun terapisi ortamında sınır konulan davranışlar, çocuğa, terapiste ya da oyun terapi malzemelerine zarar verebilecek davranışlardır. Çocuk bulunduğu ortamda kendini güvende hissedebilsin diye sınırlar gereklidir. Sınır koyma ve uygun seçenekler sağlama çocuğun kendini kontrolü öğrenmesine ve kendine saygısının artmasına yardımcı olur.

Çocuklarla kullanılan çeşitli oyun terapisi ekolleri vardır, benimde  kullandığım yöntem olan Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, çocuğun gelişim özelliklerine göre 2-3 yaş ile 12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir modeldir.  Yapılan araştırmalar bu terapi yönteminin en etkili terapi yöntemi olduğunu kanıtlamıştır. Çünkü bu terapide çocuk yönlendirilmez, çocuk hazır hissettikçe travmalarını çalışır, kendinin bile farkında olmadığı ihtiyaçlarını keşfeder, nasıl ifade edeceğini bilmediği birçok zorluğun ve zorlayıcı duygunun üstesinden gelir. Kendini koşulsuz kabul eder, kendi olur. Çocuk farkında olmadığı zorlayıcı duygu ve deneyimlerin üstesinden gelir ve oto kontrolü tekrar kazanır ve kendini ve duygularını düzenlemeyi öğrenir.

Oyun terapisine devam edilme süresi, çocuğun geçmişte ve bugün yaşadığı durumlara ve travmalara yönelik olarak farklılık gösterir. En önemli faktörler, çocuğun gelişimsel olarak hangi dönemde olduğu ve herhangi bir travma söz konusuysa bunu kaç yaşında yaşadığı. Yaşanılan olaydan sonra terapiye ne kadar erken başlanırsa o kadar çabuk sonuç alınıyor ve terapi süresi bir o kadar kısa oluyor. Genel olarak oyun terapileri haftada bir sıklıkla 45 dakika süreyle yapılıyor. Seansların ne kadar süreceği çocuğun gelişimine bağlı olmakla beraber, en kısa süren oyun terapisi 12 seanstır.

Birçok anne baba çocuklarında bir semptom gözlemedikçe oyun terapisi alınması gerekmediğini düşünmektedir. Oysa oyun terapisi sadece bir tedavi yöntemi değil, çocuğun gelişimini ve ruhsal iyiliğine destek olan etkili bir terapi yöntemidir. Her çocuk kendi içinde çözemediği duygusal yükleri taşır ve anlam veremediği, kendi olmasına izin verilmediği deneyimler yaşar. Çocuğun psikolojik olarak dengede olması, kendini tanıması, kendi olması, kendi problemlerini çözmeyi öğrenmesi, öz güvenin artması, empati becerilerinin gelişmesi için oyun terapisi alması gerekir. En önemlisi ise akademik başarının çocukların hayatlarının merkezinde tutulduğu, tüm güne yakın okulda olan ve oyundan uzak büyüyen çocukların okul başarısını arttırmalarının yolu da oyun terapisidir. Çünkü beyinde öğrenmenin gerçekleşmesi için çocuğun duygusal olarak dengede olması ve psikolojik olarak sağlıklı olması gerekir. Eğer çocuk duygusal olarak bir kaos içinde ise çocuğa ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın çocuk potansiyel öğrenme kapasitesini gerçekleştirmez ve öğrenmeye kapalı olur.  Oyun terapisi, hem tedavi yöntemi, hem de çocuğunuzun tüm gelişimi destekleyen bir terapi yöntemidir.

Oyun Terapisi ile çocuğunuz hangi problemlerini çözebilir?

* Travmalar ve İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel)

* Bağlanma sorunları / Zorlu Doğum

* Ayrılık Anksiyetesi

* Uyku, yeme ve tuvalet problemleri

* Enürosiz (alt ıslatma) /Enkopresiz (kaka tutma- yapma zorlukları)

* Kaygılar ve Korkular / Fobiler ve Tikler

* Seçici dilsizlik / sessizlik, konuşma bozuklukları

* Ailevi yaşantıdaki değişiklikler (yakınını kaybetme, ölüm, yas, taşınma vb.)

* Boşanma sonrası adaptasyon sorunları

* Kardeş kıskançlığı / Davranışsal gerileme

* Evlatlık alınma / edinilme durumu

* Okula başlama ve uyum sorunları / Davranışsal problemler

* Saldırganlık / Öfke veya Zorbalık, saldırıya uğra(t)mak

* Düşük öz-benlik saygısı / Sosyal içe kapanıklık

* Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik)/ Dürtüsellik

* Tıbbi nedeni olmayan bulantılar/baş ağrıları,

* İletişim problemleri / Sınır koyma sorunu,

* Gecikmiş gelişim / Fiziksel yetersizlikler

.

 

ÇOCUK ZEKA TESTLERİ

Wisc-4 Zeka Testi: Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) bireysel olarak uygulanan ve 6 yaş 0 ay – 16 yaş 11 ay aralığındaki çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen klinik ölçme aracıdır. Belirli bilişsel alanlardaki zihinsel işlevleri temsil eden alt testler ve bu alt testlerin dönüştürülmüş puanları ile tüm ölçek zeka puanı hesaplanmaktadır. WISC-IV güncel normlar, yeni alt testler ve çocuğun performansını farklı bilişsel işlev alanlarda yansıtan dönüştürülmüş puanların da vurgulanması gibi yeniliklerle Wisc-r zeka testinin yenilenmiş biçimidir.

CAS (Cognitif Assesment System) ; 5-17 yaş arası çocuk ve ergenlerin bilişsel işlemlerdeki yeterliliği ve düzeyini belirler. Ayrıca Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesinde, Öğrenme Güçlüğünün Değerlendirilmesinde, Zihinsel Engelli Çocukların Değerlendirilmesinde, Ciddi Duygusal Bozuklukları Olanların

Stanford Binet :2 yaşından itibaren uygulanabilmektedir. 15 farklı alt testi olup dört tür zihinsel yeteneği (Sözel yargılama, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellek) ölçer.

Yaş grubu ve uygulanan bireye göre değişmekle birlikte yaklaşık 30 dakika ile bir/bir buçuk saat aralığında zaman alır. Testin sonucunda kronolojik yaş ve zeka yaşı değerlendirilerek Zeka Bölümü (puanı) elde edilir.

Cattel Zeka Testi R.B. Cattel tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması BağlanToğrol tarafından yapılmıştır. Kültürden bağımsız olan Cattelzeka testi tüm toplumlara uygulanabilir. 2A, 2B ve 3A olmak üzere üç formu vardır. Yaş gruplarına göre bu formlar ayrılır.

4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

Porteus Labirentleri Testi 7 yaş 6 ay ile 14 yaş

Zekanın bireylere uygulanan bireysel zeka testi olarak kullanılmaktadır. Zekanın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur. Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

ÇOCUK KİŞİLİK VE GELİŞİM TESTLERİ

Denver II Gelişim Tarama Testi ; 0-6 yaş arası çocuklara uygulanan bir gelişim testidir. Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir ölçektir.

0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir testtir. Anne, baba ve çocukla birlikte uygulama yapılmaktadır.

Anne, babadan çocukla ilgili bazı bilgiler alınır ve uygulamaya geçilir. Test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir. Testin verilişinde standart yönergeye uyulması gerekmektedir.

DENVER II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Üç temel alanda değerlidir:

  1. a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,
  2. b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
  3. c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler v.b.) izlemede kullanılabilmesi.

Denver II Testi sahada şu üç alanda kullanılmaktadır:

1- Klinik değerlendirme:

Herhangi bir belirti göstermeyen sağlıklı çocuklarda ya da bazı belirtilerinden kuşkulanılan 0-6 yaş grubu çocuklarda tarama testi olarak kullanılmalıdır. Testin belirli aralıklarla (örneğin yılda bir) uygulanması gereklidir. Ayrıca anne-babaya çocuk gelişimi konusunda bilgi ve öneri verebilmek için uygun bir ortam oluşturur.

2- Özel Eğitim:

Gelişimsel sorunu konusunda tanı almış ve özel eğitime başlatılan çocukların ilk değerlendirmeleri ve aralıklı olarak tekrarlanarak eğitim programının olumlu ya da olumsuz etkilerinin izlenmesine yardımcı olur.

3- Okul Öncesi Kurumları:

Okulöncesi eğitim kurumuna başlayan çocuğun beceri düzeyinin ve gelişiminin belirlenmesi ve olası bir sorunda doktora/hastaneye yönlendirme amaçlı kullanılabilir. Aileye bilgi vermek ve çocuğun eğitim programını oluşturmakta yararlı olur.

Agte Gelişim Tarama Envanteri ; 0-6 yaş arası çocuklar için uygulanan bir gelişim ölçeğidir. Dil-bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri-özbakım alanlarında çocuğun yaşıtlarına göre gelişimini değerlendirir. Çoğunlukla anneden veya çocuğun bakımından sorumlu kişiden alınan bilgilere göre doldurulur. Çocuğun, yaşıtlarının gerisinde olduğu bir alan çıkarsa bu alanda daha detaylı bir değerlendirme faydalı olacaktır.

Gessel Gelişim Testi 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocuğun, kolaydan zora doğru sıralanmış şekilleri çizmesi istenir. Görsel algıyı ölçme amaçlı olsa da, gördüğünü çizebilme becerisini de ölçen bir testtir. Çocuğun çizimleri değerlendirilir ve buna göre çocuğun zihin yaşı elde edilir.

Peabody Resim Kelime Testi 2-12 yaş arası çocuklara uygulanan bir testtir. Özellikle alıcı dil becerilerini , kısaca kendine söyleneni anlama becerilerini ölçmek için kullanılır.

Louısa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi: Projektifkişilik testidir. 4 – 12 yaş arası çocuklara bireysel olarak uygulanan, zaman kısıtlaması olmayan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen bir testtir. Yarı yapılandırılmış, çocuk tarafından tamamlanması istenen 10 tane hikâyeden oluşmaktadır. Test sonucunda çocuğun komplekslerine ve bilinçaltı işleyişi ortaya çıkarmaya yönelik bilgi edinilir.

Metropollitan Okul Olgunluğu Testi: Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, çocukların ilkokula hazır olma durumunu değerlendiren ve 6 alt bölümden oluşan bir testtir. Çocuğun ilkokulda ihtiyacı olacak alanlardan sözcük dağarcığı, kelime, nesne bilgisi, işitsel dikkati ve yönerge takibi, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi, görsel dikkat, sayı bilgisi, ince-motor kas ve el-göz koordinasyonu değerlendirilir. Bu bilgiler ışığında okula başlamadan önce güçlü olduğu alanlar ve geliştirilmesi gereken alanlar.hakkında bilgi verir. 4-6 yaş arasına uygulanan bu test, çocuğun akademik hayata başlamaya hazır olup olmadığını ölçer. Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar ve Kopya Etme şeklinde altı bölümden oluşmaktadır. Değerlendirme sonunda çocuğun okula başlamaya uygun bilgiye sahip olduğu veya olmadığı ortaya çıkar. Aile bu sonuçlara göre yönlendirilir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi  6 yaş 6 ay ve 12 yaş 11 ay aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Çocuktan kendisine gösterilen şekilleri çizmesi istenir. Gördüğünü çizebilme becerisinin değerlendirildiği b testte, çocuğun çizimleri değerlendirilir ve algısal olarak sıkıntı yaşadığı alanlar ortaya konur. Disletik çocukların, özllikle disgrafisi olan çocukların, görsel-motor algı alanında sıklıkla sıkıntı yaşadıkları unutulmamalıdır.

Benton Görsel Bellek Testi: 8 yaşı üzeri çocuklara uygulanabilir. Görsel bellek, görsel algı ve ince motor (gördüğünü çizebilme) becerilerini ölçer. Gösterilen şeklin çizilmesi istenir bu şekiller üzerinden değerlendirme yapılır. Disletik çocukların, özellikle disgrafisi olan çocukların, görsel-motor algı alanında sıklıkla sıkıntı yaşadıkları unutulmamalıdır.

Beier Cümle Tamamlama Testi:

Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir. Bu test, Form A; 8-18 yaşları arası, Form B ise 13 ve yukarı yaşları içeren iki formdan oluşmaktadır. Bireyin yakın çevresinde ilgili olduğu konulara karşı duygusal tutumunu, tavır ve duygularını inceleme amacı ile danışma merkezlerinde, kliniklerde, okullarda kullanılmaktadır.

Frostig Görsel İdrak Gelişme Testi Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.

Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.

Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar.

Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

Değerlendirilmesinde, Planlama Problemi Olanların Belirlenmesinde, Üstün Zekalı Çocukların Değerlendirilmesinde ve Başarının Önceden Kestirilmesinde uygulanmaktadır.

CAT (Çocuklar için Algı Testi); 3-10 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocukların aile ile ilişkileri, sosyal ilişkileri, duygusal durumları hakkında bilgi verir.

MOXO D-CPT

MOXO Devamlı Performans Testi dünyadaki birçok merkez ile birlikte hastanemizde de kullanılmaktadır. Gelişen bilgisayar teknolojilerinin tıp alınana girmesiyle nöropsikiatri büyük bir gelişim göstermiş ve günlük pratiğimize kullanılmaya başlanmıştır.

MOXO D-CPT çocuk ve erişkinlerde dikkat, zamanlama becerisi, dürtüsellik ve hiperaktiviteyi değerlendiren bilgisayar yardımı ile yapılan, duyarlılığı oldukça yüksek bir testtir.

Ölçümlediği tüm parametrelerin zaman ilerledikçe,  görsel ve sesli uyarılar eklendikçe olan değişikliğini göstermesi nedeniyle önemli ve kullanışlıdır. Böylelikle bir yandan tanı koymaya yardımcı olurken bir yandan da  çevresel etkilerin (ses ve görsel uyarı gibi) dikkat, dürtüsellik, hiperaktivite ve zamanlama becerisi üzerine etkisi değerlendirilebilmektedir.

Bu test,  kişinin dikkat profilini değerlendirmede ve başta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olmak üzere tanı konmaya yardımcı bir test olarak kullanmaktadır